I 2016 er det en stigning i boligprisene i Norge på 5,5% i forhold til i fjor!

Spesielt i Oslo og Akershusområdet er det stigning i boligkjøp og leiemarkedet er overpriset i forhold til utlandet. Norske politikere ros for å ha strammet inn tilgangen på lån.

Mange interessegrupper og økonom-vitere anbefaler at Regjeringen:

● Strammer inn tilgangen på lån i pressområder. Oslo og Trondheim spesielt
● Begrenser nedover hvor mye man kan få i lån basert på inntekten
● Reduserer rentefradraget på gjeld gradvis, slik man for eksempel gjør i Finland i dag
● Gjøre det raskere å få gjennom utbygging av nye boliger så etterspørsel kan bli dekket raskere
● Analysebyrået Prognosesenteret forutser at prisene vil fortsette å stige sier markedsanalytiker Nejra Macic.

Størst økning i leiepriser er forventet i august hvor det så vil gå ned igjen noe på senhøsten. Hun spår også en årlig prisvekst i Norge på rundt 7 prosent.

Alle synes å være overens om at det må bygges flere boliger. Spesielt i Oslo og Akershusområdet. I Trondheim vil man se en positiv nedgang på sikt i husleiepriser for de som er leietagere, da spesielt studenter, siden det i siste år er bygget ut flere nye studentbyer.

Flere tiltak er satt i gang for å gjøre det enklere å bygge nye boliger i Oslo. Blant annet skal et boligprisutvalg levere sin rapport til byrådet i november og Kommunal- og moderniserings-departementet er i ferd med å forenkle plan- og bygningsloven. Macic tror det kan gi positive effekter, men at det fortsatt er langt igjen før antall nye boliger er på nivå med den høye etterspørselen i Oslo.