Avslag på lån? Still sikkerhet

Du har kanskje opplevd å bli avvist på din lånesøknad. Kan du stille sikkerhet for lånet vil du ha mye større sjanse for å få ditt lån innvilget. Eier du bolig er det den mest vanlige form for sikkerhet for å ta ut forbruk eller andre typer lån. Eier du bil kan dette av og til også benyttes som sikkerhet mot lån. Du har kanskje verdipapirer i form av obligasjoner eller aksjer som også kan benyttes som sikkerhet i mange tilfeller.

Banken ber om sikkerhet for å forsikre seg om at de vil få sine penger tilbake og at du er seriøs. Hvis du selv ikke kan stille med sikkerhet til banken kan du for eksempel be noen annen om å stille som kausjonist for lånet ditt. Mange bruker sine foreldre eller sin partner i disse tilfellene. Det er selvsagt veldig viktig å tenke over situasjonen nøye før man tar skrittet til å be noen stille seg ansvarlig for et lån, siden de i prinsippet selv blir ansvarlig for ditt lån. Besøk vår låne uten sikkerhet side.

Ofte er boligkjøp noe bankene foretrekker. Kjøper du en bolig vil banken automatisk ha en sikkerhet i verdien av din leilighet. Det reduserer bankens risiko og gjør dem velvillige til å inngi lånet. Forbrukslån som går til reparasjon av bil, reise eller andre personlige nytelser er fra bankens side selvsagt mye mer usikkert. Kan du stille med sikkerhet eller en kausjonist er du nesten garantert å få din søknad innfridd.