Barnebidrag kan være urettferdig fordelt

Foreningen 2 Foreldre mener at dagens barnebidrag er altfor høye, og at barneloven diskriminerer den bidragspliktige. Man skal jo betale studielån og boliglån også. Når jeg får 46.000 i barnebidrag på toppen så blir det vanskelig å dekke reisekostnader i forbindelse med samvær. Problemet er velkjent for F2F, som jobber for at det offentlige skal ta større hensyn til begge parter etter samlivsbrudd.

De forteller at mange foreldre nærmest går personlig konkurs. Mange forteller at de må ta opp forbrukslån og utvide kredittkortet for å dekke barnebidraget sitt. NAV bruker en sjablong på 6106 kroner i måneden som skal dekke forbruksutgifter for barn over 15 år. Et ytterligere tillegg legger til NAV på 2232 kroner for dekning av boutgifter.

Skyhøye barnebidrag

Hvis det er stor lønnsforskjell mellom foreldrene og man har lite samvær, så blir barnebidraget fort høyt. Er det er for eksempel tre barn kan utgiftene bli så mye som 12-15.000 kroner i måneden. Det er en høyere grensen for bidragsbetaling er 25 prosent av brutto inntekt.

Mange får bidragene på toppen av kostnadene ved å finne en ny bolig etter skillsmissen. Det har tradisjonelt vært lite forståelse for at også forelderen som betaler barnebidrag sliter økonomisk etter en skillsmisse. Samfunnsoppfatningen i dag er at det er bidragsmottaker som har økonomiske problemer. Ikke den bidragspliktige, sier talsmann for foreningen, Rune Rækken. Mange foreldre, da spesielt fedre, sliter hver måned med å få endene til å møtes.

Må ty til dyre lån

Ordet aleneforsørger er sterkt misvisende. Faktisk har de tre hvis begge foreldrene er i live. Mor, far og staten. Reisekostnader i forbindelse med samvær er også et vanlig problem. Foreldre som bor langt unna vil ikke få reisekostnader dekket som samværet. Hvis du derimot ikke betaler barnebidrag så har du et stort offentlig apparat som sørger for å kreve inn pengene, sier Rækken.