Boliglån

 

Finn Beste Boliglån HER!

Boliglån er noe de fleste av oss må ha før eller senere, det er ikke mange som har nok oppsparte midler når det kommer til boligkjøp. Uansett er det positivt med noe egne midler, det gjør at du ikke trenger å låne hele beløpet for å kjøpe din drømmebolig, noe som også kan ha positiv virkning på hva slags rente du får. En annen viktig faktor for hvor god rente du får er boligens verdi.  Det er også viktig å gjøre en kartlegging og en vurdering av egen økonomi før man søker boliglån for å finne ut hvor mye man har mulighet til å betale pr. måned. I denne forbindelse er det også sentralt å ta høyde for en renteøkning. Renten på boliglån har vært relativt lav i flere år, men før eller senere vil den stige. Husk også at inntektene dine kan gå ned i perioder på grunn av arbeidsledighet eller sykdom, uansett er det smart å ikke legge seg helt på grensen i forhold til hva du klarer å betale hver måned. Ikke fall for fristelsen til å ta opp et større boliglån enn du har økonomisk kapasitet til, da er det bedre nøye seg med en noe rimeligere bolig mens man sparer. Det kan også være lurt å vurdere en refinansiering av eventuelt annen gjeld du måtte ha når du skal ta opp et boliglån. Det vil ofte være gunstig å kvitte seg med smålån som har høyere rente enn et boliglån.

Boliglån Renter

Det som er viktig er selvsagt å finne et boliglån som har en lavest mulig rente. Mange i Norge har mulighet til å søke lån i statens pensjonskasse til en meget fordelaktig rente og det finnes også andre kollektive lånemuligheter. Lån i statens pensjonskasse har blitt noe dyrere i det siste på grunn av at regjeringen bestemte at deres rente skulle økes mot markedsrenten.

Sjekk renter og gebyrer

For de som ikke har denne muligheten gjelder det å orientere seg på lånemarkedet. Det er i dag mange tilbydere av boliglån og det lønner seg å sjekke litt rundt for å finne de beste vilkårene. Det er kamp om lånekundene i dag så dette kan lønne seg. Rente er selvfølgelig viktig, men det er også andre faktorer man bør se på. Hvordan er gebyrene? Hvor stor fleksibilitet får du i forhold til avdragsfrihet, ekstra innbetalinger og annen administrasjon av lånet. I denne forbindelse er det også viktig med en god nettbank for å kunne administrere eventuelle endringer.

Boliglån Gratis tjenester

Det tar mye tid og ressurser å kontakte mange banker for å be om tilbud på boliglån, et alternativ kan være å benytte en av de gratis nett tjenestene som kan innhente lånetilbud for deg. Dette er helt uforpliktende og vil spare deg for mye jobb. La bankene konkurrere om deg som kunde og velg det tilbudet som passer best for deg. Det å ta opp et boliglån er noe som vil påvirke din økonomi i lang tid så bruk god tid og vurder nøye de tilbudene du får fra de ulike bankene.

Flere muligheter når det kommer til boliglån

Det er mange som kun tenker tradisjonell bank når de trenger boliglån. Dette skyldes nok at nordmenn generelt sett er svært trofaste mot sin bankforbindelse. Det skal mye til før man skifter bank.  Mange har og svært god tillit til sin bank og tenker at de gir de beste rentene og de beste vilkårene.

I tillegg er det selvsagt ofte enklest å få et tilbud fra en bank hvor man allerede har et kundeforhold og kanskje man og har en kundekonsulent man jobber med. I alle fall er det dette mange mener. Dessverre stemmer ikke dette alltid, noe som kan føre til at man blir sittende med et unødvendig dyrt boliglån.

Banker og renter

Bankene vurderer rentesituasjoner forskjellig. Noen banker tar mer i renter enn andre på generelt grunnlag. Dette skyldes selvsagt at de skal dekke sine egne utgifter. Ofte er det ikke snakk om store forskjeller, ofte bare snakke om 0.2 eller 0.3 prosent forskjell. Ulempen er at når det er snakk om et lån på flere millioner, gir slike små prosentforskjeller store utslag.

I tillegg vil det variere fra bank til bank hva man klassifiserer som ”risikokunder”. Slike risikokunder er kunder som banken anser vil kunne få problemer med å betale ned lånet. Banken setter en høyere rente på disse lånene, noe som selvsagt fører til at lånene er dyrere. Det samme gjelder og i forhold til hvor mye penger man skal låne for å kjøpe en bolig. Forskjellen mellom å låne 60% av boligens verdi og låne 70% av boligens verdi, kan utgjøre flere tusen i året i ekstra renter. Heldigvis er det mange banker som kan gi deg gode vilkår på boliglån selv om du skal låne mer enn 60% av boligens verdi. Det gjelder bare å finne dem.

Boliglån Gebyrer og avgifter

Det er ikke bare rentene som gjør at en bank tjener penger på et boliglån. Gebyrer og avgifter utgjør en vesentlig del av deres inntektsgrunnlag. Derfor er det og store forskjeller fra bank til bank når det kommer til gebyrene og avgiftene. Dette er summer som mange overser når de skal ta opp lån, for de tenker at dette er noe som alle har. Men det kan lønne seg å bruke tid på å regne på gebyrene og avgiftene så du er sikker på at du får det boliglånet med laveste ekstra utgifter.

Nettbaserte banker for Boliglån

Banker som ikke har tradisjonelle bankfilialer, men kun er tilstede på nettet, er forholdsvis nytt i Norge. De fleste har kun sett på de nettbankene som tilbyr smålån, opp mot 500 000 kr. Det finnes flere ikke-tradisjonelle banker som og kan tilby boliglån til en god rente. Det kan være litt vanskeligere å finne disse, men litt aktivt søking på nettet kan gi deg flere valgmuligheter. I noen tilfeller kan det være lurt å ha alt hos en bank og være en trofast kunde. Dette kan gi deg noe større sjanse for å få en god rente og få ja på et boliglån. Men det kan og være lurt å bytte bank hvis man finner en bank med bedre rente!

Sjekk flere steder før du tar opp et boliglån

Nordmenn flest er svært trofaste mot sin faste bank. Ofte har de kontoene sine der i årevis og dette er og et naturlig valg når de skal søke boliglån. I mange tilfeller er dette et godt valg, men det kan lønne seg å bruke litt tid på å sjekke rentene hos flere lånetilbydere. Dette kan, potensielt, spare deg flere tusen i året. Det er overraskende mange lånemuligheter på markedet, og det dukker stadig opp nye. Spesielt er banker som kun har en tilstedeværelse på nett kommet sterkt de siste årene. Disse bankene er mest kjent for forbrukslån, men noen av dem kan og tilby større lån. I tillegg har man statelige og kommunale muligheter, og selvsagt nasjonale og regionale banker.

Nasjonale og regionale banker

Nasjonale banker har kontorer over hele Norge, mens regionale banker kun har kontorer i spesifikke, geografiske området. Disse kalles og for nærbanker.  De store, nasjonale bankene som DNB og Nordea har ofte ganske lik rente, mens det kan være alt fra 0.2 til 0.5 prosent eller mer i forskjell mellom regionale banker. Når det sagt, det kan være andre fordeler som gjør at man velger å ha et boliglån hos en regional bank. Det kan være at man kjenner saksbehandleren og dermed har en personlig kontakt med banken. Det kan og være at man får andre fordeler fordi man har samlet alle banktjenestene hos en bank. Så man må selvsagt tenke helhetlig, men det er viktig å ikke føle en blind lojalitet til banken. Sammenlign rentene på boliglån i ”din” bank med andre banker. Hvis du oppdager at ”din” bank har høyere renter enn andre, kan du prøve å bruke dette som et forhandlingspunkt. Men det kan og være at det i lengden lønner seg å bytte bank.

Sjekk alle tallene

Rentene er det de fleste er opptatt av når det kommer til boliglån, men det er og en del andre tall man bør se på. Gebyrer og avgifter kan fort utgjøre flere tusen i året, og her er det ofte store forskjeller mellom lånetilbydere. Mange tilbyr lavere avgifter og gebyrer hvis man samler alle banktjenestene et sted, mens andre har jevnt over lave gebyrer og avgifter. Noen lånetilbydere gir deg en svært rimelig betalingsforsikring, mens andre har en forholdsvis høy pris på dette. En betalingsforsikring er en forsikring som sikrer at lånet blir betalt selv om du skulle bli syk, eller dø. Dette er en svært nyttig forsikring, såfremt den ikke blir for dyrt. Så det kan være verdt å sjekke mer enn bare de rene utgiftene. Hva slags andre, gode tilbud kan banken gi deg.

Utenlandske aktører for Boliglån

Mange av de lånetilbyderne som nå er tilstede kun på nett, støttes av utenlandske aktører. I noen tilfeller kan dette gjøre at du får bedre renter og/eller bedre vilkår. Foreløpig er det ikke mange slike nettbaserte lånetilbydere som tilbyr boliglån, men dette ser ut til å komme mer og mer. Så i fremtiden vil det muligens bli en sterkere konkurranse, noe som vil kunne gi bedre vilkår for lånekundene.