Budsjett for Boliglån: Husk å få alt med

Alle inntekter og utgifter skal regnes med i ditt budsjett. Det kan virkelig gjøre utslaget hvis du kan presentere et ferdig, gjennomtenkt budsjett, hvor det er tatt høyde for absolutt alle faste utgifter. Det er ikke sikkert, at du kjenner til de presise utgiftene, men foreta noen realistiske overslag for boliglånet, for eksempel basert på størrelse og beliggenhet er, som du ønsker og jobb derifra.

Innen du kommer i kontakt med banken bør du kjenne din økonomi godt og ha alle de relevante opplysninger klare. Utover din lønn og din jobbsituasjon kan banken spørre om din livsstil du vil leve som huseier, om du kanskje har en dyr hobby, reiser mye eller har dyre matvaner – og de vil sikkert be deg estimere, hvor mange penger din livsstil vil koste hver måned.

Hvor stort et beløp du kan låne er avhengig av din månedslønn. For å sikre at du har pusterom i økonomien og ikke overlåner deg, ser bankene på ditt såkalte rådighets-beløp og din samlede gjeld samtidig.

Rådighets-beløpet er det beløpet du/dere har tilbake hver måned til mat, tøy og kino og andre fornøyelser, etter at faste utgifter til for eksempel lån, strøm og vann, forsikringer, evt fagforening m.m. er trukket fra. Jo høyere dette beløpet er, jo mere kan du låne.

Dette er utgiftsposter å ta med i budsjettet ditt

 • Boliglån
 • Boligforening
 • Eiendomsskatt
 • Grunnskyld
 • Vannforbruk og avgifter
 • Varme
 • El og gass
 • Vedlikehold
 • Rens av klær
 • Eventuell rengjøringshjelp
 • Transport (tog/busskort; cykel; bil: bensin/diesel, eieravgift, veiavgift, reparasjon, eventuelle billån)
 • Internet/telefon/tv-signal
 • Fagforeningskontingent
 • Innboforsikring/ulykkesforsikring/hus-forsikring (+ bil: kasko, ansvarsforsikring)
 • Reiseforsikring
 • Sykeforsikring
 • Oppsparing (pensjon)
 • Forbrukslån
 • Kredittkort
 • Medisinutgifter
 • Tannlege
 • Abonnementer
 • Fritidsaktiviteter
 • Barn: barnehage etc