Del 1: Dette skal du vite når du leier bolig

Utleiere prøver seg ofte på å heve leiepriser rett som det er. Som leietaker bør du sette deg inn i reglene for utleie av bolig og lære deg at dette ikke er lov. Din husleie kan ikke endres fritt, den kan indeksreguleres en gang i året og kan heller ikke da overstige endringen i konsumprisindeksen. Dette er lovfestet.

Det kun lov til å øke leia en gang i året, første gangen etter 12 måneder og med konsumprisindeksen, og ikke noe annet, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, en interesseorganisasjon for de som leier bolig.

Om du skulle oppleve at utleier forsøker å skru opp prisen ved å skylde på økte fellesutgifter eller strømkostnader er dette ikke lovlig. Men, siden konsumprisindeksen stiger mindre enn markedsleia gjør kan utleier hvert tredje år foreta en tilpasning til markedsleie.

Det forutsetter at man har en leieavtale som gå utover tre år, og det er det ikke mange som har lenger. Etter utløpt leiekontrakt kan utleier velge om man skal fornye kontrakten og sette opp prisen etter leiemarkedet.

Finnes det ingen unntak?

Selv om utleier ikke kan skru opp prisen etter markedsprisen i løpet av det første leieåret finnes det en lovlig grunn til å øke prisen. Dersom leietaker ikke tegner eget strømabonnement, og har en leiekontrakt som sier at leietaker må betale løpende strømpriser vil husleien øke med strømprisen.

Dersom strømprisene stiger uten at leietaker har noen kontrakt som sier noe om økte leieutgifter grunnet dette kan ikke utleier kreve høyere leie grunnet økte strømutgifter.

Utgifter som ikke står i kontrakten skal ikke kunne oppstå uten videre. Leietaker kan ikke kreve akutt økt leie for eiendomsskatt, renovasjon, forsikring, trappevask eller kabel-TV.