Derfor trenger alle en innboforsikring

Dette er en forsikring som beskytter verdiene du har i hjemmet ditt. Alle som leier eller eier bør ha forsikring på innbo og løsøre.

Som med forbrukslån og andre lån kan du søke og sammenligne for å finne de gode tilbudene. Husk bare at det lønner seg å lese regler og vilkår før du signerer. Det er ikke alltid at det billigste er det beste.

Er du leietager er det utleier som må ha leiligheten forsikret. Men dine egne eiendeler må du selv forsikre. Du trenger da i første rekke kun å tegne en innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvor mye skal innboet forsikres for?

I hovedsak er det du selv som bestemmer forsikringssummen. Dette er en sum du må komme til når du tegner en innboforsikring. Se gjennom hva du eier som er verdt noe. Ikke glem arvestykker og liknende. I enkelte tilfeller dekkes ikke enkelte gjenstander fullt ut. Du skal være oppmerksom på en ting – egenandelen. Hva du skal betale i egenandel varierer alltid fra selskap til selskap. Alle selskap har forskjellige betingelser så det lønner seg å sammenligne.

Din innboforsikring vil dekke fysiske skader på ting. Disse skadene kan være forårsaket ved brann, lynnedslag, vann og skadeverk. Se opp for de mange unntakene som gjelder mens du tror du er forsikret. Sjekk vilkårene finner du detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som er unntatt. Ta deg derfor tid til å lese forsikringsbeviset og vilkårene. Merk deg de viktigste reglene så du vet hva du har med å gjøre.

Sikkerhetsforskrifter

Man trenger også å merke deg sikkerhetsforskrifter selskapet lister opp i vilkårene sine. Du er for eksempel selv ansvarlig for å ha alle forskriftsmessige sikkerhetstiltak på plass. Du må låse dører og vinduer. Din sykkel også. Har du røykvarsler? Brannskkingsutstyr skal også være på plass. Skulle det skje en skade og denne har sammenheng med brudd på en sikkerhetsforskrift, kan du risikere at erstatningen ikke godkjennes.