Det er aldri for sent å få oversikt over egen økonomi

Det er ofte lett å bli forvirret og frustrert over egen økonomisk situasjon. Mange spørsmål i luften. Hva har jeg gjort? Hvorfor gjorde jeg dette? Hvorfor gjorde jeg ikke dette? Økonomiske vanskeligheter er relatert med mye skam og dårlig samvittighet. Da er det lett å bare ignorere det hele.

Dessverre er metoden en oppskrift på fiasko. Hvis du ikke har oversikt over din egen finansielle situasjon, hvordan skal du så kunne løse den? Det er ikke så mye som skal til faktisk. Her er noen av våre beste råd for hvordan du kan få en god oversikt over din egen personlige økonomi. Det er slettes ikke så vanskelig som du tror.

Sørg for å forstå det mest fundamentale begrepene

Dette er begreper alle må forstå for å kunne forvalte sin egen økonomi på en forsvarlig måte.

  • Inkasso: Et begrep for inndriving av gjeld og forfalte regninger.
  • Betalingsanmerkning: Unnlater man å betale en regning kan en bli registrert med en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyrå. Dette kan gjøre det vanskelig å få et mobilabonnement eller lån til kjøp av bolig.
  • Renter: Prisen man betaler for å låne penger. Det skilles mellom a) Nominell rente: Løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig, og b) Effektiv rente: Nominell rente + alle gebyrer og andre kostnader på lånet (f. eks. termin-, etablerings- og depositumsgebyr). Den effektive renten er dermed den faktiske prisen på lånet, og derfor er det viktig å få vite hva den er oppgitt til før du avtaler lån.
  • Avdrag: En del av terminbeløpet som går til nedbetaling av et lån.
  • Kausjon: Innebærer at en person (kausjonisten) garanterer overfor långiver for at låntaker oppfyller sine forpliktelser.

Skulle det være at du har for mange inkassokrav og regninger du ikke har oversikt over kan du få hjelp i dag. Våre låneinstitusjoner har alle tilbud om refinansiering av dine lån. Dette vil gi deg en bedre oversikt og du vil kun behøve å betale en regning i måneden.