Dette bør du vite om Inkasso

Inkassobyråer/kreditor må opptre i tråd med god inkassoskikk. Hvis kreditor opptrer i strid med god inkassoskikk kan hele eller deler av omkostningen rundt innkrevingen falle bort. Obs! Det er bare omkostningene som vil kunne falle bort hvis det handles i strid med god inkassoskikk. Inkassobeløpet i seg selv, altså det du faktisk skylder, vil ikke falle bort med mindre saken dømmes i din favør i forliksrådet.

Dette må inkassoselskapene følge:

  • Du skal ikke få feilaktige eller villedende opplysninger om konsekvenser hvis du ikke betaler.
  • Det skal ikke bli fremsatt som pressmiddel at saken skal gjøres kjent for venner/familie hvis betaling ikke forekommer.
  • Du skal ikke bli oppsøkt personlig på et krenkende sted, f.eks. på jobben.
  • Du skal ikke bli utsatt for truende innkrevingsmetoder i brevs form.
  • Du skal ikke bli oppringt sent på kvelden, på helligdager eller om natten med krav om betaling.
  • Du skal ikke bli utsatt for åpenbart grunnløse krav, eller krav som ikke følger innkassoloven.
  • Du skal få en betalingsanmerking når kravet er omtvistet.
  • Du skal ikke bli tilbudt lån for å dekke inkassokravet.

Hvis du lar være å betale inkassokravet etter purring fra inkassobyrået (2. gangs purring) vil du bli oppført med en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråer. Du får altså ikke betalingsanmerkning av å få et inkassovarsel, men først hvis saken går til inkasso og du ikke betaler inkassokravet innen fristen.

Med en betalingsanmerkning vil da få store problemer med å få lån, kredittkort, mobilabonnement og forsikringer. Når du betaler alt du skylder vil betalingsanmerkingen fjernes omgående. En betalingsanmerking skal som hovedregel ikke vare lengre enn i 4 år uavhengig om betalingen er infridd eller ikke. Du kan kontakte et kredittopplysningsbyrå hvis du er i tvil om du har en betalingsanmerking eller ikke. De plikter å gi deg svar på dette. Du kan klage tilforbrukerrådet hvis du mener du har en sak mot inkassoselskapet.