Du kan søke forbrukslån sammen

Din lånesøknad kan få bedre mulighet til å bli godkjent av en medsøker. Da blir inntekten vurdert som høyere, og lånevilkårene blir derfor bedre; renta kan eksempelvis tilbys på et lavere nivå. Selv om du har en medsøker, vil du fortsatt stå som hovedansvarlig. Din egen inntekt er fortsatt grunnlaget for vurderingen, men det kan hjelpe banken å godkjenne din søknad.

Skulle du ha behov for ekstra sikkerhet kan du be noen nære deg å stille som medsøker. Selvsagt bør du sørge for at din medsøker har ryddig økonomi og er uten betalingsanmerkninger.

I motsatt fall, hvis noen ber deg om hjelp gjør du derfor lurt i å først be om en grundig oversikt over økonomien din. Er du uheldig er det du som blir sittende igjen med den økonomiske byrden. Vil du bli kvitt din venns forbrukslån?

Dette er dine forpliktelser som medsøker

Medsøkere på et forbrukslån har du de samme økonomiske forpliktelsene som hovedsøker har. Hvis din venn mister jobben eller har en ulykke er det du som er hovedsøker. Plutselig blir disse utgiftene noe ekstra du ikke hadde regnet med. Som medsøker blir det da din inntekt som fungerer som sikkerhet på lånet.

Banken bryr seg heller ikke om du har kranglet. Dette er ikke noe du bare kan trekke deg fra. Selv om dere ikke lenger er på talefot vil du fortsatt ha like mye ansvar for å innfri lånet. Det er også verdt å nevne at dersom lånet misligholdes vil både medsøker og hovedsøker få betalingsanmerkninger registrert på seg.

Til syvende og sist handler alt om tillit. Føler deg sikker på at relasjonen vil forholde seg stabil kan du vurdere rollen som medsøker. Av erfaring er familie best.