Energistreiken- Du kan miste strømmen!

Den kraftige opptrappingen mellom EI og IT forbundet gjør at det er stor sjanse for at du kan miste strømmen de nærmeste dagene. Uenighetene har slettes ikke lagt seg og Bjørn Fornes uttaler som forhandlingsleder at de har sett seg lei og vil ta ut samtlige medlemmer i streik. Dette vil omfatte hele 1.000 montører. Det kan være en god ide å sjekke lommelykter og hamstre stearinlys. Spis fra fryseren med en gang. Fra spøk til alvor. Man er bekymret for om dette kan få konsekvenser for privathusholdninger og næringsliv, siden alt vedlikehold er stoppet. Per i dag er 1.091 energimontører i 73 selskaper i streik fra og med arbeidstidens start mandag. Dette gjelder hele landet.

Selve konflikten omhandler beredskapsvaktenes skift. De jobber i dag syv dager i strekk hver 5 uke per kalenderår. KS ber om flere hviledager siden arbeidet er tøft med mer og mer ekstreme værforhold, færre ansatte, større vaktområder og andre psykiske og fysiske belastninger.

Arbeidsmiljøloven er endret

Selve årsaken til denne striden er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven som omhandlet avspaseringsfaktoren. Den er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.
Siste opptrapping har 704 ansatte i hele 38 bedrifter vært ute i streik, de aller fleste fra EL eller IT Forbundet. I den varslede opptrappingen fra mandag vil ytterligere 387 ansatte ved 35 nye energibedrifter også delta.

Man kan vel forstå på mange måter at det er tøffe skift for de vakthavende energimontørene. Det ser riktignok ut til at en enighet her vil være en riktig tøff forhandling. Vi kan vel alle samles om at vi krysser fingrene for at de kommer til enighet før vi må fram med lommelykter og tømme fryserene våre.