Får jeg utbetalt den summen jeg låner?

Ja – der er en del omkostninger ved å ta opp et forbrukslån. Hvis du låner 30.000,- kroner og oprettelsesgebyret er på 1.000,- kroner, så får du utbetalt 29.000,- kroner, men du skylder 30.000,- kroner. Dette er det beløpet som skal betales med renter. Hvis renten på lånet er 10% (om året) og den tilskrives (bokføres / registreres på din lånekonto) en gang i måneden vil det etter en måned bli lagt til 250,- kroner til resten av din gjeld. Hvis du betaler 1.000,- kroner i avdrag i måneden vil restgjelden etter første avdrag være på 29.250,-. Det er stadig mer enn hva du fikk utbetalt. Etter enda en måned vil restgjelden (29.250,- minus 1.000,- pluss 243,75 i renter) være på 28.493,75,- kroner.

I regne-eksemplet er det beregnet renter med 360 rentedager i året og 30 dager per måned. I dag beregnes det også ofte ut i fra det eksakte antall dager i måneden også. Når renten bokføres eller legges til din konto hver måned er det en fordel for utlåneren selvsagt. På denne måten vil neste måneds rente også beregnes av den renten som er tilskrevet. Dette kalles renters rente. Dvs det beregnes renter av renten ganske enkelt.

Vær oppmerksom på realrenten

Realrenten er faktisk høyere enn 10% indikert av renten. Mange kredittinstitusjoner beregner også et gebyr hver måned for å samle nedbetaling. Hvis du gjør en stor betaling og inkluderer alle renter og gebyrer og finner ut måned etter måned hvor mye den virkelige utestående gjeld en er og holder rede på hvor mye som er betalt i forbindelse med avgifter, renter og månedlige betalinger i form av avgifter, så kan en finne ut hvor mye de totale kredittkostnader på lånet er.