Flere i Norden i gjeld bud på grunn av forbrukslån

Du har kanskje hørt om forbrukslån fra å se reklame på TV eller online. Disse typer lån er i ferd med å bli et verdensomspennende fenomen, og nå har det begynt å bli et lite problem i flere nordiske land. Siden landene i denne regionen har svært lav offentlig gjeld og AAA-gjeldsgradering, er kostnadene for låneopptak lave i våre naboland og hos oss. For eksempel har Norge et suverent formuefond som eier 820 milliarder dollar, noe som betyr at landet har null nettogjeld. Denne lave kostnaden for finansiering har ført til en eksplosjon i forbruksgjeld. Spesielt forbrukslån er veldig populært.

Kort fortalt hva et forbrukslån er

Lønningslån er en type kortsiktig lån, som er sikret av at låntakerne betaler en veldig høy rente. Låntageren betaler typisk tilbake lånet på neste lønning, men beløpet kan refinansieres for en annen periode ved å betale et gebyr. Appellen til disse lånene er at penger kan lånes raskt, og kravene til kredittsjekk er relativt enkle. Dette har gjort forbrukslån populære blant personer som har dårlig kreditt eller lavere inntekt. De kan nemlig ikke kan få tilgang til andre former for lån, for eksempel kredittkort.

Hvorfor forbrukslån har dårlig rykte

Långivere forbundet med forbrukslån har fått et (ufortjent) dårlig rykte for utlånspraksis som kan betraktes som rovdrift. Ofte er de rettet mot personer med lav inntekt og har dårlig kreditt. Vilkårene for lånet er ikke tydeliggjort, og rentene når den blir årlig, kan være helt opp til 900%. I følge et svensk nettsted som sammenligner lønningsdagslån, er det en liste over låneselskaper som tilbyr rentefrie lønningsdagslån. Men hvis ikke betales tilbake innen den gitte tidsrammen, vil en veldig høy rente i stedet gjelde. Men det er altså et fritt samfunn hvor folk har lov til å ta sine egne valg.

Voksende gjeld i nordiske land

Gjeldstallene har eksplodert i de nordiske land de siste årene. Spesielt hadde Sverige antall utlånsselskaper mer enn det dobbelte i løpet av fem år. I følge svenske FSA var antallet utlånsselskaper i 2006 95. Fem år senere var det 277!

En annen alarmerende statistikk er også antall lån som ikke tilbakebetales. Fra 2011 til 2012 økte mengden ubetalte lån med 62 prosent.

Faktisk er mengden personlig gjeld over hele Norden noe av det høyeste i verden. I følge OECD-statistikk fra 2015 er mengden personlig gjeld som spiser opp inntektene i husholdningene i Danmark 320% (av inntekten). Norge har personlige gjeldsnivåer som er 215% av husholdningenes inntekt. Les mer om sunn privatøkonomi på våre sider.