Forbrukslån – Unngå fellene

Iblant så er det fristende å ta opp et forbrukslån til å dekke daglige kostnader. Men det er svært viktig å vite hva man går til i slike tilfeller. Naturligvis er det ingenting galt med å ta et forbrukslån ved behov, men poenget er å tenke grundig gjennom situasjonen.

Husk at det er flere momenter som kan gjøre situasjonen verre om man tar et lån i vanvare. For eksempel er det avgjørende å være klar over at renter på forbrukslån som regel er svært høye. Rentene kan også være enda høyere om kredittverdigheten er lav. Slike faktorer er avgjørende for om man skal gå til et slikt skritt.

Vær klar over kostnadene

Om rentene er høye, vil et lån bli svært dyrt i lengden. Spesielt om man velger lang nedbetalingstid, kan dette komme seg på svært mye penger. Kostnadene ved å misligholde lånet vil kunne mangedoble seg, så det må unngås for enhver pris.

Mislighold kan man unngå ved noen relativt enkle grep. Som en god start må man ha laget et budsjett for hele låneperioden. Om man ser at man kan dekke alle nedbetalingene og avdragene, er man på rett spor. Etter at budsjettet er komplett, kan man gå videre til neste steg.

Ha full oversikt

Med alle inntekts og utgiftsposter plottet inn i budsjettet, står man godt rustet. Deretter kan man også gå til en samleside for lånetilbydere for å få oversikt over tilbudene. Som regel er det mye lettere å ha oversikt på slike nettsider, enn å søke gjennom titalls hjemmesider.

Har man funnet et par-tre gode tilbydere med gode betingelser er det bare å søke. Om man har gjort sin hjemmelekse på en god måte, trenger man ikke å ha nagende bekymring i fremtiden. Et forbrukslån skal nemlig ikke lage ytterligere problemer, men heller være en kortsiktig løsning. En ansvarlig holdning til forbrukslån vil alltid lønne seg.