Hva er forskuddsbetaling?

Hva er forskuddsbetaling? Når du kjøper dyre varer med gjeld, må du vanligvis foreta en forskuddsbetaling for å dekke en del av kjøpesummen. Den innledende betalingen er ofte viktig for å bli godkjent, og den kan påvirke lånekostnadene gjennom hele lånets løpetid. Som et resultat er det lurt å forstå hvordan nedbetalinger fungerer og velg riktig betalingsbeløp.

Hva er en forskuddsbetaling?

En forskuddsbetaling er en forhåndsbetaling du gjør for å kjøpe et hjem, et kjøretøy eller en annen stor investering. Nedbetalingen er den delen av kjøpesummen du betaler for deg selv utav egen lomme (i motsetning til lån). Disse pengene kommer vanligvis fra dine personlige sparepenger og i de fleste tilfeller betaler du med kredittkort eller elektronisk betaling.

Det kan lønne seg å forskuddsbetale

Forskuddsbetalinger er ofte, selvsagt ikke alltid, en del av et lån. Imidlertid er det noen ganger klokt å foreta nedbetaling selv når du ikke trenger det. Nedbetalingen dekker ofte en meningsfull prosentandel av den totale kjøpesummen (for eksempel 20 prosent). Du betaler resten av lånet over tid med faste avdrag. Med mindre du betaler lånet tidlig med en stor forskuddsbetaling eller ved refinansiering.

Hvor mye skal du betale?

Du kan ofte velge hvor stor en forskuddsbetaling du skal gjøre, og beslutningen er ikke alltid lett. Noen tror at større er alltid bedre, mens andre foretrekker å holde nedbetalinger så små som mulig. Du må vurdere fordeler og ulemper og bestemme selv.

Forskuddsbetaling er penger til deg selv!

En større forskuddsbetaling hjelper deg med å minimere lån. Jo mer du betaler opp, jo mindre er lånet ditt. Det betyr at du betaler mindre totale rentekostnader over lånets levetid, og du får også fordel av lavere månedlige utbetalinger. For å se hvordan dette fungerer for deg selv, samle tallene fra noe lån du vurderer og koble dem til en låne kalkulator. Forsøk å justere lånebalansen og se hvordan de andre tallene samsvarer. Lykke til med alle dine lån! Vi har mye informasjon for deg som vurderer eller lurer på lån.