Hva er nominativ og reell rente egentlig?

Det er ikke alle som helt har oversikten på hva rente er og hva de forskjellige rentene betyr. Mange syns det er rart at ordet rente har forskjellige betydninger. For eksempel vet man at det er noe som heter nominativ rente. Hva er så forskjellen mellom en nominativ rente og såkalt effektiv rente? Og hva menes med reell rente? La oss rydde opp litt og se på de forskjellige typene en etter en.

Nominell rente

Den enkleste definisjonen av nominell rente er at dette er grunnrenten på ditt lån. Den rentefoten du får oppgitt når du tar opp lånet = grunnrenten på lånet. Hvordan din bank bestemmer din rente er forskjellig fra bank til bank. Uansett har alle en ting til felles. Det er ingen andre kostnader tatt med i denne beregningen. Hvilken totalkostnad lånet har vil slik ikke reflekteres med den nominelle renten.

Reel rente

De fleste forbrukslån har en flytende rente. Alt svinger i takt med Den Norske Bank. Skulle du søke eller ha et lån uten sikkerhet er reell rente mindre relevant. Det har større betydning i henhold til lån som for eksempel huslån. For regnskaps skyld spiller konjunktursvingninger og inflasjon inn på din reelle rente. Har man for eksempel en bolig som stiger i verdi mens kostnadene ved lånet ikke endrer seg er det supert for deg!

Effektiv rente

Effektiv renten blir lagt til den den nominelle renten. Her snakker vi om etableringsgebyr, termingebyr, faktureringsgebyr og en del andre tjenester som banken belaster. Derfor er det viktig at man ikke kun ser på den nominelle renten. Når du velger ditt lån skal du se på helheten.

Uansett hvordann det ser ut er det ikke nødvendigvis er lånet med lavest nominell rente som totalt sett blir billigst. Lånets totale løpetid kan også virke inn på den effektive renten. Noen banker inkluderer etableringsgebyret i lånet, mens andre krever det inn i form av et separat beløp.