La oss snakke om boliglån!

Det er mange som kun tenker tradisjonell bank når de trenger boliglån. Dette skyldes nok at nordmenn generelt sett er svært trofaste mot sin bankforbindelse. Det skal mye til før man skifter bank. Mange har og svært god tillit til sin bank og tenker at de gir de beste rentene og de beste vilkårene.

I tillegg er det selvsagt ofte enklest å få et tilbud fra en bank hvor man allerede har et kundeforhold og kanskje man og har en kundekonsulent man jobber med. I alle fall er det dette mange mener. Dessverre stemmer ikke dette alltid, noe som kan føre til at man blir sittende med et unødvendig dyrt boliglån.

Hva er riktig for dere?

Bankene vurderer rentesituasjoner forskjellig. Noen banker tar mer i renter enn andre på generelt grunnlag. Dette skyldes selvsagt at de skal dekke sine egne utgifter. Ofte er det ikke snakk om store forskjeller, ofte bare snakke om 0.2 eller 0.3 prosent forskjell. Ulempen er at når det er snakk om et lån på flere millioner, gir slike små prosentforskjeller store utslag.

I tillegg vil det variere fra bank til bank hva man klassifiserer som ”risikokunder”. Slike risikokunder er kunder som banken anser vil kunne få problemer med å betale ned lånet. Banken setter en høyere rente på disse lånene, noe som selvsagt fører til at lånene er dyrere. Det samme gjelder og i forhold til hvor mye penger man skal låne for å kjøpe en bolig. Forskjellen mellom å låne 60% av boligens verdi og låne 70% av boligens verdi, kan utgjøre flere tusen i året i ekstra renter. Heldigvis er det mange banker som kan gi deg gode vilkår på boliglån selv om du skal låne mer enn 60% av boligens verdi. Det gjelder bare å finne dem.

Det er ikke bare rentene som gjør at en bank tjener penger på et boliglån. Gebyrer og avgifter utgjør en vesentlig del av deres inntektsgrunnlag. Derfor er det og store forskjeller fra bank til bank når det kommer til gebyrene og avgiftene. Dette er summer som mange overser når de skal ta opp lån, for de tenker at dette er noe som alle har. Men det kan lønne seg å bruke tid på å regne på gebyrene og avgiftene så du er sikker på at du får det boliglånet med laveste ekstra utgifter.