Lær mer om Finansklagenemda

Ikke alle vet hvor de kan hendvende seg eller få hjelp og informasjon hvis noe går helt galt med banken din eller inkassoselskapet. Finansklagenemda er hvor du skal henvende deg i finansielle sammenheng, ikke nødvendigvis Forbrukerrådet eller Forbrukerrådet. Det er selvsagt avhengig av hvilken type klage du skulle ha.

Hva er så Finansklagenemda?

Finansklagenemda ble dannet i 2010 og er et resultat av en sammenslåing av Bankklagenemnda og Forsikringsklagenemnda. Her kan du ta opp alle slags klager mot bank, finansieringsselskap, kredittforetak, fondsforvaltningsselskap eller utenlandske kreditt- eller finansinstitusjoner.

Hva gjør Finansklagenemda for deg som forbruker?

Finansklagenemnda (FinKN) er opprettet av Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke. Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder, og sekretariat.Sekretariatet vurderer alle innkomne klagesaker, og forbereder saker for nemndene.

Hva kan jeg klage på?

Alt som gjelder banker og finansforetaks alminnelige virksomhet, for eksempel misbruk av betalingskort, lån og kreditt, bankinnskudd, investeringsrådgivning, pant, kausjon og annen sikkerhetsstillelse. Det vil si hvis du mener du kan bevise at din sak er urettvist havnet hos inkasso for eksempel, er det Finansnemda du bør kontakte.

Dette kan du ikke klage over

Noen saker kan ikke behandles av Finansklagenemnda. Dette gjelder blant annet:

  • Klager på selskap som ikke er tilsluttet klageordningen.
  • Saker som ikke er ferdigbehandlet av finansselskapet, eller hvor selskapet ikke har tatt et endelig standpunkt.
  • Saker som er til behandling i domstolene, eller har vært behandlet i domstolene.
  • Saker som naturlig hører inn under en annen klageordning eller tilsynsmyndighet.
  • Klager på bank-, finans- og inkassoselskap utenfor forbrukerforhold. FinKN kan kun behandle klager fra næringsdrivende som gjelder forsikringsselskap. (kilde finkin.no)

Les mer om alt du trenger å vite om personlig økonomi og sunn finansiell helse under vår seksjon for informative artikler.