Nå kan du ikke betale med disse svenske pengene lenger

Svenskene skroter gamle mynter og sedler: 30. juni er det slutt for en rekke sedler og mynter. Mens vi i Norge har tatt i bruk de første nye sedlene i et større seddelbytte, har svenskene i løpet av 2015 og 2016 gjennomgått det største mynt- og seddelbyttet i Sveriges historie. Alle mynter og sedler blir byttet ut, med unntak av 10-kroningen. I tillegg får de en ny valør: 200-kronersseddelen. Og 2-kroningen settes inn som mynt igjen.

Fortsatt er det mynter med en verdi av 1,8 milliarder svenske kroner, og sedler til en verdi av 6,4 milliarder svenske kroner, i omløp blant svenskene – og sikkert også et par nordmenn. Det vil altså si at drøyt 8 milliarder fortsatt ikke er samlet inn. Det vil fortsatt være mulig å levere pengene inn i banken, og få dem på konto. Men gebyret er såpass høyt at det ikke vil lønne seg for de fleste nordmenn.

Slutt for disse svenskepengene

I takt med at nye sedler og mynter er satt inn, skal de gamle ut av omløp. Og snart er det slutt for en rekke sedler og mynter: De gamle 1-, 2- og 5-kroningene blir ugyldige etter 30. juni. Etter 30. juni er det slutt for de gamle 1-, 2- og 5-kronersmyntene samt de eldre 100- og 500-kronerssedlene. Gamle 100- og 500-lapper skal også ut, og siste dag for å betale med dem i svenske butikker var 30. juni 2017.

Den svenske 10-kroningen er den eneste mynten som ikke byttes ut. Ifølge Sveriges Riksbank, var det det i slutten av april fremdeles gammel mynt til en verdi av 2 milliarder kroner ute i de millioner hjem – i tillegg til eldre sedler til en verdi av 13 milliarder svenske kroner. Den gamle og snart ugyldige mynten som fremdeles er ute i omløp, veier til sammen 9.500 tonn – eller åtte Vasaskip, om man skal bruke en svensk sammenlikning. De snart ugyldige gamle sedlene er i et antall som ville dekke 70 fotballbaner.