Norges statlige fondskasse sanksjonert for å investere i Walmart

Walmart er et av selskapene som fondet skal investere i. Norges sentralbank sa tirsdag at det igjen vil tillate landets suverenitetsfond, verdens største, å investere i Walmart og fem andre selskaper. Disse selskapene hadde tidligere blitt ekskludert fra investeringer på grunn av etiske bekymringer. Det er fortsatt usikkert hva nettopp disse er, men blokkeringen står.

Det Norske fondet, som forvalter mer enn 1 milliard dollar i eiendeler, trakk seg tilbake fra den amerikanske detaljhandelgiganten i 2006. Men dette er ikke nordmenn enige i. De er blokket i Walmart farsjen “basert på en vurdering av alvorlige eller systematiske brudd på menneskerettighetene”. Dette er knyttet til dårlige arbeidsforhold i selskapet og manglende overvåkning av tilbudet kjeder.

Norsk etikkråd setter ned foten

Etikkrådet, et rådgivende organ som styrer fondets investeringer, hevdet at “begrunnelsen for utelukkelse ikke lenger er til stede”. Dette er ifølge en uttalelse fra den norske sentralbanken som forvalter selve fondet. Beslutningen gjelder Walmarts amerikanske morselskap og konsernets meksikanske datterselskap.

Sentralbanken åpner også døren for at fondet skal investere i to grener av den anglo-australske gruvejenta Rio Tinto. I tillegg det kanadiske gjødselfirmaet Nutrien, det meksikanske konglomerat Carso og det amerikanske forsvarsfirmaet General Dynamics. Rio Tinto ble utelukket på grunn av selskapets miljøpåvirkning.

Hva er den Norske statlige fondskasse?

Norges statlige fondskasse styrer landets oljeinntekter for å finansiere landets sjenerøse velferdsstat når oljebrønnen og gassbrønnen går tørre. Det styres av etiske retningslinjer som forbyder det å investere i selskaper som er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, de som produserer våpen som bryter med “grunnleggende humanitære prinsipper”, eller selskaper som produserer kull eller tobakk. Etter å ha investeringer i mer enn 9000 selskaper, kontrollerer fondet tilsvarende 1,4 prosent av verdens markedsverdi, og beslutninger blir ofte fulgt av andre investorer. Ønsker du å ta opp lån som forbrukslån eller billån er det også en tjeneste vi tilbyr i tillegg til informasjon om norsk og din økonomi.