Norsk Lånekasse gir mere penger til utenlandsstudier i 2017

Fra høsten 2017 vil utenlandsstudenter kunne låne inntil 100 000 kroner mer enn i dag til dekking av skolepenger! Dette er gode nyheter for deg som vurderer studier i Storbritannia og har vært usikker på valutakurser og om du vil få nok fra Lånekassen til å betale skolepengene. Årsaken til endringen er at regjeringen ønsker at det skal være lettere for studenter å finansiere en utdanning i utlandet.

Alle som studerer i land utenfor Norden vil med dette gis mulighet til å få finansiert skolepenger på inntil 230 000 kr gjennom Lånekassen. De som er omfattet av tilleggsstipendordningen vil kunne få nesten 300 000 kr i skolepengestøtte i året fra Lånekassen.

Over 24 000 utenlandsstudenter får støtte årlig fra Lånekassen

Men det finnes også andre stipendordninger, blant annet statsstipend og skolestipender som tilbys innen forskjellige fagretninger. For å få støtte til utdanning i utlandet må du være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse. Hva skal til for å få støtte?

  • Utdanningen må være på fulltid.
  • Utdanningen må tilsvare, være på nivå med, eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad.
  • Du må være heltidsstudent.

Enten du skal studere hele graden ute eller er på utveksling – husk å oppgi i søknaden til Lånekassen at det er utenlandsstudier du søker støtte for.

Å studere i utlandet er ikke bare en opplevelse for livet, men gir deg muligheten til å lære en ny kultur, møte andre studenter fra hele verden og ikke minst lære deg et nytt språk. Mange nordmenn tror de er veldig dyktige i engelsk og får seg et lite sjokk når de setter seg på skolebenken i et engelskspråklig land. Men etter avsluttet studie er du virkelig flytende i engelsk (eller hvilket språk du måtte studere på).