Ny Norsk gjeldsportal du bør merke deg før du søker lån

Ny Norsk gjeldsportal du bør merke deg før du søker lån. Gjeldsportal med oversikt over folks gjeld fra kredittkort og forbrukslån vil lanseres snart. Det bil få konsekvenser for både lånetagere og banker. For folk flest blir dette kanskje til hjelp for å unngå luksusfellen. Mens det for bankene betyr oversikt over hvilken gjeld kundene faktisk har. Norsk Gjeldsinformasjon AS, som eies av Finans Norge, ønsker å tilby en gjeldsportal hvor banker og lånere kan få oversikt over kunders usikrede gjeld, det vil si gjeld blant annet forbrukslån og kredittkort. Dette er åpent til alle via BankID.

Få oversikt over usikret gjeld

Banker og andre utlånere har god kontroll på boliggjeld hvor folk stiller med pant i boligen. Utover dette er det ingen riktig god oversikt over hvor mye gjeld hver enkelt nordmann har totalt. Dette gjelder spesielt utestående gjeld fra kredittkort og forbrukslån. Bankene har vært avhengige av at kundene har oversikt og at de opplyser sannferdig om gjeld sin. Enkelte har flere forbrukslån eller gjeld på flere kredittkort, og det kan det fort dreie seg om mange hundre tusen kroner.

Hensikten med en gjeldsportal

Gjeldsportalene vil etter hvert inneholde alle gjeld kundene har, både sikret og usikret. Det er fortsatt ikke godkjent av myndighetene, men det lener i positiv retning.

Når det koster mer å betjene gjeld, er det viktig med en løsning som gir oversikt over den usikrede gjelden. I dag finnes det ikke noen oversikt. Låntakere har ingen mulighet til å sjekke hva lånesøkere har av lån utover det som er garantert med sikkerhet i eiendommen. Det er risikofylt for bankene å ikke ha full oversikt over kunders gjeld.

Forøvrig vil bankens godkjennelse av nye lån sende kunden i gjeldshelvete. Det er ikke nødvendigvis negativt å ha forbrukslån, men du skal ikke misbruke denne muligheten for kreditt. Gjeldsportalen vil skape bedre oversikt for deg og bankene på samme tid. Kundene kan logge seg på med BankID. Vi avventer denne tjenesten.