Økonomiske utfordring for unge i dagens samfunn

Økonomiske utfordring for unge i dagens samfunn. Dagens generasjon står ovenfor nye økonomiske utfordringer. Samfunnet endrer seg, så regler for pensjonssparing og boliglån, for eksempel. Dette er ikke nødvendigvis dine foreldre oppdaterte på og kan ende med å gi deg dårlige råd. I dag mange lever mange lenger som samboere enn tidligere. Siden 1980-tallet går antall samboere over gifte økt hvert år. For unge er da samboerøkonomi et veldig viktig tema. Som ung bør du være kritisk til kilden som rådgir deg. Tenk for eksempel om det er noen som ønsker å selge deg noe, eller har noe spesielt å tjene på at du følger deres råd. Uansett er det klart at unge i dag møter helt andre økonomiske utfordringer enn hva foreldrene deres gjorde.

Utfordringer som er særlig gjelder for unge i dag:

Pensjon

Hvor stor pensjonen blir, har i dag blitt den enkeltes ansvar. Etter at pensjonsreformen ble innført i 2011, tjener du opp pensjon fra du er 13 til 75 år. Det lønner seg å jobbe fulltid og i så mange år som iverhodet mulig. I 2006 ble det innført såkalt obligatorisk tjenestepensjon. Denne ordningen er fortsatt en ny ordning. Her vil ikke foreldrene dine kunne rådgi deg. Unge i dag må spare mere enn hva foreldrene gjorde/gjør.

Større gjeld, tidligere

Boligprisene er historisk høye. Gjeldsbildet skiller seg ut fra tiden da foreldregenerasjonen skulle inn i boligmarkedet. I dag er det nærmest umulig. Men nå har vi en situasjon der vedvarende skattefordeler på bolig og lave renter har skutt boligprisene opp. Unge i dag sliter med mye mer gjeld enn foreldrene opplevde. Du kan regne med å ha gjeld hele livet.

Forbrukslån og Kredittkort

Alle unge i dag har et eller flere kredittkort. De aller fleste har også flere små lån (forbrukslån). Holdningen til å ta opp forbrukslån og kredittkort er en annen i dag. I dag er det en lavere terskel for å få kreditt. Forbrukerøkonomer advarer mot å ta opp for mange forbrukslån i ung alder. Du vil lett kunne slite med denne gjelden i ti-år framover.