Smålån er ikke det samme som egne penger

En feil som mange foretar er å se på et lån som egne penger. Selv om man egentlig vet at det ikke er tilfelle, er det lett å ikke se forskjellen. Penger på konto er ikke automatisk ens egne, selv om kontoen tilhører seg selv. Slike tabber kan man bare unngå om man er bevisst på skilnaden.

En hjelp til dette kan være å opprette ulike kontoer i banken, der lånepenger settes inn på en designert konto. På denne måten er det mye lettere å se forskjellen på det som realistisk er egne midler. Slik kunnskap er egentlig grunnleggende, men iblant er det svært stor forskjell på teori og praksis.

Skill mellom typer penger

Selvfølgelig differensierer man mellom egne penger, lånepenger og penger som er rettet mot andre personer. Jo mer man setter ulike typer penger på rett plass, desto mer oversiktlig blir ens egen privatøkonomi. Roen man får med en oversiktlig økonomi skal absolutt ikke undervurderes.

Husk også på at det er en tidsdimensjon inn i dette bildet. På det tidspunktet man bestemmer seg for at penger skal benyttes til noe spesielt, endrer bildet seg. For heretter skal man for eksempel ikke se på pengene som egne lenger. Om man gjør det, blir perspektivet rotete igjen. Derfor er også tidsdimensjonen viktig å huske på.

Lån på rett måte hver eneste gang

Låner man med alle disse momentene i bakhodet, har man store fordeler. For slik blir veien frem mot en bedre kreditt åpnet. Kun om man betaler ned nøyaktig i tide, vil kredittverdigheten bedre seg. Derfor skal man ikke undervurdere tidsdimensjonen i forhold til renter og avdrag også.

Etter at alle forberedelsene er gjort på riktig måte, er det på tide å foreta neste steg. Heretter er det mange nettsider som vil være en uvurderlig hjelp til å finne det beste lånet. Slik kan faktisk lån bedre egen økonomi på lengre sikt.