Studenter i dag glemmer å tenke på pensjon!

Mange studenter tenker at pensjon er kjedelig. Pensjon er viktig! Pensjonen er de pengene du skal leve av etter endt yrkeskarriere. Mange unge har lite kunnskap om sin framtidige pensjon, og veldig få under 30 år oppgir at de har egen pensjonssparing. De fleste studenter har ikke tenkt på at de en gang skal bli pensjonister. Hvordan påvirker utdanning og studier alderspensjonen?

Dersom du er født i 1963 eller senere, vil din opptjening til alderspensjon følge disse retningslinjene:

All pensjonsgivende inntekt fra 13 – 75 år teller, og alle år teller like mye.
Opptjeningsbeløpet (innholdet i «sparegrisen») justeres årlig, i takt med lønnsveksten.Førstegangstjeneste, omsorgsarbeid og dagpenger bidrar også til pensjonen din. Det gis derimot ikke pensjonsopptjening for utdanning. At alle år teller like mye, har gjort det mer utfordrende for deg som ønsker å ta en lang utdannelse, og kan gjøre det mindre attraktivt å studere lenge. Gjennomsnittsalderen for studenter i høyere utdanning er i dag over 31 år.

Tips for en bedre pensjonistøkonomi

Dersom du har få år med arbeidsinntekt bak deg blir det oftest lite penger å hente ut som Folketrygdpensjon.

Har du muligheten til å jobbe ved siden av studiene, kan du motvirke denne effekten. Hvilken lønn du får etter endt utdannelse har stor betydning. Du kan også kompensere for år med lav eller ingen inntekt gjennom å være bevisst på hvilken pensjonsordning du kan få hos ulike arbeidsgivere.

Dette kan du også gjøre for å sikre egen pensjon

  • Ha en jobb ved siden av studiene om mulig.
  • Sørg for å få en god pensjonsavtale gjennom jobben. Når du en gang avslutter studiene og får jobbtilbud, bør du se samlet på hva som tilbys av lønn og pensjon.

Hvis du vil ha en romsligere økonomi når du blir pensjonist, bør du sannsynligvis ha så lite gjeld som mulig før pensjonisttilværelsen starter. Tror du at du heller kan leve mer nøkternt som pensjonist, kan du bruke mer penger mens du er yngre. Valgmulighetene er dine!