Tips for deg som kjøper din første bolig

Denne guiden tar deg gjennom prosessen med å kjøpe ditt første hjem, inkludert å spare depositum og søke om lån.

Hvor mye innskudd trenger jeg for å kjøpe et hus?

En person er generelt klassifisert som en førstegangskjøper hvis han kjøper sin eneste eller hovedbolig og aldri har eid en eller har hatt en leierandel i en bolig i Norge eller i utlandet. Før du ser på eiendommer, må du spare for et innskudd (depositum).

Generelt sett må du prøve å spare minst 5% til 20% av kostnadene for boligen du ønsker. For eksempel, hvis du vil kjøpe et hjem som koster 1,50 mill, må du spare minst 75 000 (5%). Ved å spare mer enn 5% vil du få tilgang til et bredere utvalg av billigere boliglån tilgjengelig på markedet.

Kostnader å være obs på

Budsjetter for de andre kostnadene ved å kjøpe et hjem er også viktig. Bortsett fra de månedlige nedbetalingene dine, er det også mange andre kostnader når du kjøper et hjem.

Noen av disse inkluderer:

  • Undersøkelseskostnader
  • Advokatavgift
  • Flytte kostnader
  • Bygningsforsikring
  • Innredningskostnader

Husk at du må kunne betale ned boliglånet

Forsikre deg om at du har råd til månedlige tilbakebetalinger. Som en første gangskjøper er det viktigste å huske på om du virkelig har råd til å ta dette trinnet. Det er lurt å sette sammen et budsjett før du begynner å lete etter en eiendom. Det er nå strenge kontroller når du søker om pantelån.

Norske långivere vil sjekke at du har råd til lånet og også “stressteste” din evne til å kunne betale hvis rentene skulle stige eller om forholdene dine endret seg. Som for eksempel en planlagt pensjonsdato eller hvis du skal starte familie. Som en del av pantesøknadsprosessen, må du vise utlåner bevis på eventuelle utgifter du har og bevise inntekten din.