Vi er gravide! Planlegg økonomien deretter

I følge SIFOs referansebudsjett koster et barn gjennomsnittlig 46.840 kr. kroner innen det er fylt ett år. Men du skal tenke på at dette budsjettet kun inkluderer absolutt nødvendigste kostnadene. Dette vil veldig fort kunne overstige dette beløpet men tusenvis av kroner. Vi gratulerer dere først med de gode nyhetene. Så følger noen tips til hvordan dere kan planlegge best mulig. Som nybakte foreldre er det bare deilig å sitte ned og planlegge sammen.

Planlegg for et større månedsbudsjett

Dere har et nytt familiemedlem på vei! Fantastiske nyheter. Men det vil med en gang få fornuftige folk til å stille seg spørsmål. Har vi råd til dette? Tenk på engangskostnader som barneseng, bilsete og barnevogn. I tillegg kommer klær og bleier, flasker, babymat. Her blir det dermed nødvendig å justere månedsbudsjettet. Dere blir nødt til å få plass til disse nye utgiftene i budsjettet.

Dette skal inkluderes i et baby-budsjett

Babyutstyr

Det er lett å la seg rive med. Det er så mye fint for babyer i disse dager. Derfor skal dere ha et justert budsjettet etter deres nye familiesituasjon. Unngå unødvendige innkjøp. Mange ting vil kanskje bli gaver på barnets baby shower. Brukte babyutstyr er som oftest bare 12 -18 måneder gamle. Brukt er ofte like bra. Vær oppmerksom på deres egen bruk av kredittkortet også. Som sagt, det er lett å la seg rive med.

Foreldrepenger

Hvordan vil dere fordele permisjonen? Foreldrepenger vil sikre dere en inntekt i forbindelse med fødsel og etterpå. Alle har rett på permisjon men det stilles av og til strengere krav for å få rett på foreldrepenger. For å ha rett på foreldrepenger må du ha vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før du mottar stønaden.

Forsikring for barnet

Nesten halvparten av alle barn i Norge er i dag er dekket gjennom barneforsikring.

Vi ønsker lykke til på lånepenger24!