Visa eller Mastercard?

Hvis du bruker et Visa- eller MasterCard-kort er det ikke selskapene Visa eller MasterCard som gir deg kreditt, bestemmer renter og avgifter, eller engang utsteder selve kortet. Det er det banken eller finansinstitusjonen du har kortet gjennom som gjør.

Det eneste Visa og MasterCard gjør er selve betalingsprosesseringen – den tekniske overføringen av penger når kortet dras i butikk eller brukes på internett – slik at lokale banker og kredittinstitusjoner rundt om i verden kan lage sine egne kort. AmEx og Diner's har i større grad gått for rene kort med kun én merkevare, og gjør også bankvirksomheten selv i mange land. I Norge gis American Express ut i samarbeid med DNB Bank, mens Diner's gis ut av svenske SEB Kortbank AB.

Visa kan også være kredittkort

Joda, det finnes Visa-kredittkort. En vanlig misoppfatning er at alle Visa-kort er debetkort knyttet til en bankkonto. Dette er fordi dette har vært hovedsatsningsområdet til Visa i Norge, som en strategi for å få bredest mulig dekning, mens i andre land er Visa snarere forbundet med kredittkort.

Vær oppmerksom på at et Visa-kredittkort likevel ikke nødvendigvis aksepteres alle steder de tar Visa. Spesielt gjelder dette på mindre butikker, gatekjøkken o.l. der de ikke normalt aksepterer kredittkort. I senere år har kredittkort av typen Visa blitt stadig mer populære i Norge, og mulighetene til å betale med dem er sammenlignbart med MasterCard.

Grunnen til at ikke alle kort aksepteres overalt er dels teknisk og dels fordi kortene har litt ulike forretningsmodeller. De ulike korttypene tar gjerne ulik prosentandel av kjøpet og de har også ulik betalingstid. Butikken må altså bestemme seg for hvor lenge den er villig til å vente med å få betalt og hvor stor andel av kjøpet de er villige til å dele med kredittkortselskapet.

American Express og Diner's Club

American Express og Diner's Club har vanligvis dårligere vilkår enn Visa og MasterCard, og selger dette inn gjennom at de har en mer eksklusiv og betalingsvillig brukermasse.

På den tekniske siden er det slik at de ulike korttypene har ulik betalingsprosessering, og ikke alle kortterminaler er satt opp til å ta alle kort. Det koster gjerne mer for bedriften å kjøpe og drive en kortterminal som aksepterer flere kort, og ikke alle anser det som verdt investeringen å akseptere alle de ulike typene.