Del 2: Dette skal du vite når du leier bolig

Kontrakten er viktigst av alt. Start alltid med å lese leiekontrakten. Sier kontrakten noe om hvordan leieobjektet skal leveres tilbake? Om kontrakten ikke sier noe om det vil prinsippet om normal slitasje og elde gjelde, da må utleier akseptere en viss reduksjon i standard, forklarer Per Oddvar Pallum, ansvarlig advokat i Leieboerforeningen.

Det ikke er uvanlig at det oppstår uenigheter mellom utleier og leietaker i hvor mye slitasje som er normalt og skal godtas. For å slippe tilbakeholdt depositum råder han deg til å gå befaring med utleier i god tid før utflyttingsdatoen så du selv har tid til å rette opp i eventuelle feil.

Man bør ikke holde sluttbefaringen samme dag som man leverer nøkkelen tilbake, ta en befaring med utleier to til tre uker før tilbakelevering slik at du kan gå igjennom objektet og bli enige om hva som eventuelt må gjøres slik at du har tid og mulighet til å gjøre det selv. Om utleier kommer inn i leieobjektet samme dag som nøkkelen skal leveres har ikke leietaker noen utbedringrett.

Depositumet er i utgangspunktet ditt

Hvor mye du må betale i depositum varierer, men tre måneders leie er vanlig. Det er utleiers oppgave å stå for betaling for opprettelsen av depositumskontoen og pengene skal stå urørt til leietaker flytter ut av leiligheten. Dersom det oppstår uenigheter rundt utbetaling av depositumet ved endt leieperiode må spørsmålet løses i husleietvistutvalget.

Huseier kan kreve hele eller deler av depositumet låst inntil videre. Om man ikke kommer til enighet må spørsmålet som gjør at depositum låses løses i husleietvistutvalget. Det er det normalt utleier som skal ta initiativ til å få gjort dette. Prosessen går ut på at leietaker går i banken der depositum er og krever pengene utbetalt. Banken skal så skrive til utleier og varsle om at leietaker har bedt om å få pengene sine og at pengene vil bli utbetalt om ikke utleier i løpet av fem uker har tatt ut et søksmål.

Hvis utleier i løpet av de fem ukene har tatt ut et søksmål står pengene der inntil spørsmålet er rettslig løst, det kan ta mellom to og tre måneder, hvis utleier ikke tar ut søksmålet skal banken utbetale pengene til leietake.