Dette vurderes av banken når du søker om boliglån

Når det gjelder boliglån er det hovedsaklig 2 faktorer banken ser på: betjeningsevne og sikkerhet for lånet. Det siste betyr ganske enkelt hvor mye du låner i forhold til verdi på boligen. Selvsagt er også banken opptatt av om du har fast jobb og stabil inntekt.

Har du mange betalingsanmerkninger vil dette hindre prosessen for å få et boliglån. Bankene vil også vurdere dine oppsparte midler. Har du en sparekonto? Aller helst bør man ha spart opp iallefall noen penger selv. Oppspart egenkapital vil alltid være positivt når man søker boliglån.

Hjelp fra for eksempel familie til egenkapital

Dessverre er det mange unge som mangler egenkapital. Det kan også være unge mennesker som er i oppstartsfasen av sin karriere som vil si at de har lav lønn. Det er vanskelig å komme unna egenkapitalen. Også veldig viktig er det at du som søker har en oversiktlig og ryddig økonomi. Spesielt når det gjelder boliglån og ikke bare et forbrukslån. Finn frem selvangivelser og lønnsslipper og kanskje lag et budsjett før du begynner søknadsprosessen. Slik sparer du deg og banken mye frem og tilbake.

Oppsummert

Dette ser bankene egentlig etter:

Betjeningsevne: Inntekten sammenlignet med totalgjeld etter boligkjøp. Banken tar høyde for at det kan skje en renteendring på opptil 5%. Du skal kunne betale ned lånet med renter og avdrag i løpet av 25 år.

Sikkerhet: Lånet kan ikke være høyere enn 85 prosent av boligens verdi. Har du behov for høyere lån, må man få hjelp av kausjonist. Det er som oftest foreldre som stiller sin eiendom som sikkerhet på lånet.

Betjeningsvilje: Er du villig og i stand til å håndtere din/ bebetalingsanmerkning/er? Hvis du setter opp for eksempel automatisk trekk fra lønningskontoen din for å nedbetale eksisterende gjeld vil banken se dette som positivt.

Lykke til med prosessen og ny bolig! Les mer om personlig økonomi og lån her i vår låneguide for nordemnn.