Norge vil ta ut mer penger fra oljefondet på $858 milliarder!

Det er besluttet at penger fra det statlige fondet nå vil benyttes til å bekjempe en dypere enn ventet økonomisk nedgangen som fallet i oljeprisen har fororsakt. Dette fortsetter å skade Europas beste råolje eksportør. Med oljeprisen ned 60 % siden midten av 2014, har Norge økt forbruket fra verdens største verdi-fond, og kuttet renten for å bekjempe de dalende invisteringer i privat sektor og stigende arbeidsledighet.

Finansminister Siv Jensen sier: “En viktig prioritet for regjeringen i dagens situasjon er å støtte vekst og sysselsetting i sektorer som er utsatt for internasjonal konkurranse”. Bruk av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, er anslått til 205,6 milliarder kroner, en økning på 10 milliarder kroner siden oktober måned. Dette tilsvarer 7,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge, opp fra 6,4 prosent i 2015.

Norges strukturelle, oljekorrigerte underskudd viser hvor mye penger regjeringen bruker utover inntektene skatter pålagt forbrukere og bedrifter utenfor oljeindustrien. Analytikere møter kuttet med delte meninger, med hensyn til hvordan regjeringens politikk ville ha en innvirkning på renten.

Det hersker skepsis

Alle unntatt én av 18 økonomer spurt av Reuters i forkant av onsdagens kunngjøring forventer ingen endring fra dagens styringsrente på 0,50 prosent, men de fleste har anslått at et eller flere kutt vil kunne komme senere. “Dette kan tyde på det er ikke lenger behov for flere rentekutt,” sier SEB Norges sjeføkonom, Stein Bruun. Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets er uenig. “Vi … holde oss til vår prognose for to flere

Revidert budsjett hevet 2016 arbeidsledighet prognosen til 4,7 prosent fra 4,5 prosent og 2017 prognose til 4,6 prosent fra 4,2. Regjeringen må forhandle et kompromiss med to små sentrum-høyre-partiene, KrF og Venstre. Lederen av Stortingets finanskomité, som også er finans talsmann for KrF, sier til Reuters at han forventet budsjettet til å gå gjennom etter samtaler.